Maja Celing Celić
StoryEditor
SAVJETI AGRONOMA

Što je potrebno za kompletan i kvalitetan uzgoj plodovitog povrća?

Uzgoj plodovitog povrća započinje sadnjom zdravog sadnog materijala, no što nakon presađivanja pa sve do kraja vegetacije? Potreban je potpuni angažman u obliku monitoringa, zaštite i ishrane kako bi se osigurao dostatan i kvalitetan prinos

Prilikom odabira kvalitetnih presadnica prije svega treba obratiti pažnju na razvijenost korijena koji mora biti bijele boje i zauzimati veći dio posude u kojoj se biljka razvija. Nadzemni dio biljke ne smije biti prebujan i mora djelomično biti otporan na savijanje, tj. na pucanje, bez vidljivih znakova bolesti i prisutnosti štetnika.

Obzirom da je plodovito povrće, kao što su rajčica, paprika, tikvica, krastavac, termofilno, tj. uzgaja se u toplijem dijelu godine, prilikom sadnje treba voditi računa o noćnim i dnevnim temperaturama zraka. Stoga je preporuka da se s njegovom sadnjom ne kreće prije sredine svibnja jer je iznimno osjetljivo na niske noćne temperature, a značajne štete nastaju pri noćnim temperaturama od 5°C.

Ukoliko nakon sadnje dođe do oštećenja biljke uslijed niskih noćnih temperatura, preporuka je primijeniti biostimulator Bombardier na bazi aminokiselina, koji potiče biljku da reagira i odgovori na nastali stres uz minimalne štete za samu biljku. Proizvodnja povrća predstavlja visoko intenzivnu proizvodnju stoga je prilikom uzgoja potrebno provesti sve mjere kako bi se zadovoljili zahtjevi prinosa i kvalitete. Sukladno navedenom, spomenuti preparat osim u stresnim uvjetima može se primjenjivati i nekoliko puta tijekom vegetacije zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, izuzev onih na bazi bakra i sumpora te u slučaju zajedničke primjene preuzima i ulogu okvašivača.

Plamenjača ne bira vrijeme ni mjesto

Vegetacija navedenih kultura traje od presađivanja, polovicom svibnja, do pojave prvih mrazeva, a to u našem kontinentalnom dijelu može biti do sredine listopada čak i do prve polovice studenog. Iz tog razloga potrebno je posebnu pažnju posvetiti zaštiti od bolesti i štetnika.

Zajednički nazivnik rajčici, krastavcima i tikvici je plamenjača koja nema neke posebne zahtjeve za razvoj što se tiče temperature zraka i vlage te se javlja u temperaturnom rasponu od 10-28 °C. Sa zaštitom treba krenuti vrlo rano, ubrzo nakon presađivanja kako bi se biljke zaštitile odmah na početku i osigurao vegetativni razvoj biljke.

Nakon presađivanja preporuka je primijeniti preparat Cuprablau Z 35 WG, aktivne tvari (a.t.) bakarni oksiklorid, koji, osim što je preventivni kontaktni fungicid, ujedno je i baktericid. Primjenjuje se isključivo preventivno prije nego što dođe do infekcije, a ima dozvolu za primjenu u rajčici, krastavcu i tikvici.

Kako spomenuta plamenjača nema posebne zahtjeve za temperaturom i vlagom te se razvija u širokom rasponu, potrebno je provoditi kontinuiranu zaštitu tijekom cijelog vegetacijskog razdoblja. Za suzbijanje ove bolesti stručnjaci preporučaju Ortofin, a.t. azoksistrobin (tikvica, krastavac, rajčica, paprika, patliđan) u dozi od 1 l/ha. Primjenjuje se isključivo preventivno te osim djelovanja na plamenjaču suzbija i pepelnicu.

image
Maja Celing Celić

Sredstva birati s obzirom na uvjete

Ukoliko dođe do infekcije ili još gore do pojave simptoma, preporuka je da se primjenjuju sistemični preparati. Kod suzbijanja plamenjače to su Armetil 25, a.t. metalaksil, u dozi od 0,8 l/ha (rajčica), Phyto Sarcan, a.t. kalijevi fosfonati, u dozi od 2,5 l/ha (rajčica, paprika, patlidžan) te Golbex WG, a.t. fosetil, u dozi od 0,75-2,5 kg/ha (rajčica, krastavac). Spomenuti preparati su sistemici, tj. ulaze u biljku pomoću biljnih sokova, a kreću se kroz nju štiteći novi porast. Kako bi ona bila u potpunosti zaštićena te kako bi se spriječila pojava rezistentnosti patogena, potrebno ih je miješati s kontaktnim fungicidima.

Od preventivnih kontaktnih preparata preporuča se Daramun, a.t. ciazofamid, u dozi od 0,8 l/ha (rajčica) te Polyram DF, a.t. metiram, u dozi od 2 kg/ha (rajčica). Osim navedenih za suzbijanje plamenjače, može se primijeniti i kombinirani sistemično kontaktni preparat Orvego, a.t. dimetomorf i ametoktradin, u dozi od 0,8 l/ha (rajčica, krastavac, tikvica). Budući da plamenjača nije jedina bolesti koja napada plodovito povrće, u zaštitu je osim već navedenih potrebno uključiti i sredstva koji suzbijaju uzročnika pepelnice i sive plijesni. Iz te skupine svakako izdvajamo Signum, a.t. boskalid i piraklostrobin, u dozi od 1-1,5 kg/ha (rajčica, paprika, patlidžan). On također pokazuje iznimno sekundarno djelovanje na bakterioze u paprici.

Protiv pepelnice jako dobro djelovanje pokazao je Vivando, a.t. metrafenon, u dozi od 0,2-0,45 l/ha ovisno o kulturi u kojoj se primjenjuje (rajčica, paprika, tikvica, krastavac). Prilikom odabira preparata za suzbijanje uzročnika bolesti u plodovitom povrću treba voditi računa o tome kakvi uvjeti prevladavaju obzirom na temperaturu zraka, vlagu i količinu oborina i prema tomu odabrati sredstva koja će se primjenjivati za zaštitu.

Suzbiti štetnike i vrlo važno - obaviti prihranu

Veliki problem predstavljaju i štetnici. Kako bi uspjeli izaći na kraj s njima potreban je stalan monitoring nasada, praćenje prisutnosti razvojnih oblika pojedinog štetnika te prema tome odabrati odgovarajući preparat.

Za suzbijanje raznih oblika sovica, zelene stjenice i lisnih ušiju u plodovitom povrću preporuča se preparat Rotor Super, a.t. deltametrin, u dozi od 0,18 - 0,5 l/ha. Također, preparat s iznimnim djelovanjem na krumpirovu zlaticu, prije svega u patlidžanu koji predstavlja poslasticu za spomenutog štetnika je Alverde, a.t.metaflumizon, u dozi od 1 l/ha. Naglasak je da ga treba primijeniti dok je dio gusjenica izašao iz jaja, odnosno ranim fazama razvoja. Osim djelovanja na krumpirovu zlaticu, učinkovit je i protiv južnoameričkog moljca rajčice i sovica (rajčica, paprika, patlidžan).

Proizvodnja plodovitog povrća predstavlja vrlo složen kompleks koji je pod utjecajem brojnih biotičkih i abiotičkih faktora te je potreban potpuni angažman u obliku monitoringa, zaštite i ishrane kako bi se osigurao dostatan i kvalitetan prinos.

NIKOLINA HASANOVIĆ, AGROKLUB

19.05.2024., 10:41h
20. lipanj 2024 14:10