37828
Otok Pašman
StoryEditor
Pripremala se izgradnja mola

Uklonjena bespravna gradnja na svjetski poznatom otoku Galešnjaku

Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja Eko-Zadar, koja je član Mreže Zelenih telefona Hrvatske, putem Zelenog telefona sredinom ožujka je zaprimila prijavu o započetoj bespravnoj gradnji mola na istočnoj obali otoka Galešnjaka, ispred katastarske čestice 5682 katastarske općine Pašman

Navedenu bespravnu gradnju je Eko Zadar zatim pismenim putem prijavila Općini Pašman koja je, kako saznajemo, brzom reakcijom uklonila započetu gradnju i vratila sve u prvobitno stanje.

Naime, na spomenutoj lokaciji zamijećene su napunjene vreće položene u moru u pravokutnom obliku kao priprema za izgradnju mola. a na jednom dijelu iz vreća su virile metalne šipke. Radi se o divljoj obali gdje ljeti sidri najviše nautičara.

Kako saznajemo iz Općine Pašman, odmah po zaprimanju prijave, poduzete su odgovarajuće radnje s ciljem da se pronađu odgovorne osobe koje su započele bespravnu gradnju dok je samu prijavu Općina proslijedila Lučkoj kapetaniji Zadar, u čijoj nadležnosti su, sukladno novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, slučajevi bespravne gradnje na morskoj obali. Lučka kapetanija je zatim po službenoj dužnosti prijavu proslijedila Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske koje je angažiralo kriminalnu policiju radi pronalaska počinitelja kaznenog djela te su po zadnjim saznanjima započete izvidne radnje.

Lučka kapetanija Zadar je 5. travnja donijela rješenje kojim je naloženo Općini Pašman da u roku od 30 dana iz morskog akvatorija ukloni započetu protupravnu predmetnu građevinu. Po dobivenom rješenju Općina Pašman je naručila uklanjanje bespravne građevine tako da je ista sad već uklonjena s navedene lokacije što je dokumentirano fotografijama.

Od načelnika Općine Pašman Krešimira Ćosića saznajemo kako se bespravna gradnja neće tolerirati na području općine.

– Općina Pašman u suradnji s ostalim nadležnim ustanovama u ovom je slučaju odmah po dojavi brzo reagirala na način da je o svom trošku angažirala izvođača radova te kompletno uklonila započetu bespravnu gradnju. Stupanjem na snagu novog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama postrožuju se propisi o zaštiti pomorskog dobra te ako se počinitelj pronađe, tražit će se nadoknada troškova uklanjanja bespravne građevine. Smatram da je ovakvo ponašanje pojedinaca neprihvatljivo i nadam da se u budućnosti neće ponavljati, komentirao je ovaj slučaj načelnik Ćosić.

19.04.2024., 10:13h
19. svibanj 2024 18:49